Konsekracja biskupia

„Przypomniał mi też Pan Jezus, co poczciwej wdowie neapolitańskiej powiedziałem: „niczego Bogu nie odmawiaj i nigdy nie zachwiej się w ufności w Nim!”. To bardzo głęboko poczułem, że Pan Jezus chce, abym te słowa do siebie stosował i wprowadzał je w życie.”

o. Hieronim Kajsiewicz CR

ks. bp Wiesław Śpiewak CRJego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śpiewakowi CR

w dniu konsekracji biskupiej w Diecezji Hamilton na Bermudach

dnia 1 października 2015 roku w Katedrze pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus życzymy mocy Ducha Świętego w pełnieniu pasterskiej posługi i zapewniamy o modlitwie za Księdza Biskupa.

Z najlepszymi życzeniami

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego

Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

 

 

herb biskupa

Komentowanie jest wyłączone.