Przyjmij dar nowego życia!

Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie tajemnicy Bożej miłości w jej pełni.
«Bóg jest miłością» (1 J 4, 8.16), ogłasza — po raz pierwszy
i jedyny na kartach Pisma świętego — Jan Ewangelista.
Ta miłość jest już wtedy możliwa, widoczna i namacalna
w całym życiu Jezusa. Jego osoba jest niczym innym jak tylko miłością. To miłość, która się daje za darmo
. (Franciszek)

W tym szczególnym roku łaski, jakim jest Jubileusz Miłosierdzia,
niech święta Bożego Narodzenia będą czasem przyjęcia daru
nowego życia, daru Bożej miłości w osobie przychodzącego Jezusa,
który pragnie odnawiać świat i zbawiać człowieka.

Z życzeniami i modlitwą

 Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego
Zmartwychwstańców

IMG_2902

Komentowanie jest wyłączone.