Pierwszy numer „Resurrexit” o duchowości zmartwychwstańczej!

Ukazał się pierwszy numer pisma „Resurrexit” o duchowości zmartwychwstańczej. We wstępie Redaktora i pomysłodawcy możemy przeczytać: „RESURREXIT” na swoich kartach chce zaprosić do poznawania, refleksji i uznania za swoją duchowości zmarwtychwstańczej. Za swoją w wymiarze praktycznym: jako cennej drogi prowadzącej do wewnętrznej przemiany. Duchowość ta związana jest z Bogdanem Jańskim, Piotrem Semenenką, Hieronimem Kajsiewiczem, Pawłem Smolikowskim i ich duchowymi synami. Narodziła się z ich własnej drogi życia i doświadczenia Boga w tymże życiu. U początku tego doświadczenia, w sytuacji bez nadziei, było doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga. (…) Nie przypadkiem w pierwszym numerze „RESURREXIT” powtarzać się będzie na wiele sposobów odmieniane słowo MIŁOŚĆ. Dzieje się tak, ponieważ ta pierwsza prawda zmartwychwstańczej duchowości: Bóg kocha nas miłością bezwarunkową, jest tematem tego numeru.

Egzemplarze można zamawiać u o. Rafała Goliny CR (golina@o2.pl)

Resurrexit

Komentowanie jest wyłączone.