Wprowadzenie w posługę akolity kleryka Łukasza Pecyny CR

„Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”

18 lutego podczas Eucharystii na zakończenie zjazdu przełożonych i proboszczów Ojciec Generał Bernard Hylla CR wprowadził kleryka Łukasza Pecynę CR w posługę akolity.
Słowo „akolita” pochodzi z języka greckiego: „akoluthos” i oznacza — towarzyszący, posługujący, uczeń. Akolita — to mężczyzna (kandydat na kapłana, diakona albo świecki) pomagający diakonowi lub kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii w Kościele rzymskim. Akolita może udzielać Komunii św. w czasie Mszy św. lub poza nią, zanosić ją do chorych, lub w wypadku konieczności podać ją umierającemu jako wiatyk. Na drodze formacji kapłańskiej jest to kolejny etap w przygotowaniu do kapłaństwa.


Łukaszowi życzymy, aby bliskie przebywanie przy ołtarzu umacniało jego powołanie, niech rozwija jego więź z Jezusem Eucharystycznym i niech z radością niesie Jezusa, szczególnie chorym i potrzebującym! 

DSC_0026DSC_0075DSC_0041DSC_0019DSC_0010

Komentowanie jest wyłączone.