Ks. Kazimierz Mikucki CR doktorem habilitowanym

ks-dr-kazimierz-mikucki-cr11 stycznia w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie odbyła się uroczystość promocji akademickich. Dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia otrzymał ks. Kazimierz Mikucki CR, który od wielu lat jest wykładowcą w lwowskim seminarium duchownym. Jako podstawę przewodu habilitacyjnego uznano rozprawę pt. ,,Tomizm w Polsce po II wojnie Światowej”. Gratulujemy!

Ks. dr hab. Kazimierz Mikucki CR urodził się w roku 1951. W 1983 r. ukończył studia teologiczne l otrzymń magisterium z teologii, natomiast w 1991 r. otrzymał magisterium z filozofii. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt. ,,Filozofia a nauki szczegołowe w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka”. Po uzyskaniu doktoratu pełnił funkcje wykładowcy, wicerektora, prefekta ds. studiów w kilku Seminariach Duchownych Zgromadzenia Zmartrychwstania Pańskiego w Krakowie i Lwowie. Jest członkiem redakcji kilku czasopism filozoficznych, teologicznych i historycznych.

promocje-9-2018-k-m

Komentowanie jest wyłączone.