Ziemia Święta – Betlejem

W tym miejscu zaproszeni jesteśmy, aby zatrzymać się przy miejscach zapomnianych, uznawanych za nic nie znaczące, zwłaszcza z ludzkiego punktu widzenia. Uboga stajnia okazała się być miejscem narodzin Boga. Panie, spraw abyśmy pochłonięci szukaniem rzeczy nadzwyczajnych, wyjątkowych, robiących na nas niesamowite wrażenie, nie przeoczyli naszego osobistego Betlejem, tych ubogich rejonów duszy, ciała, myśli, codzienności… gdzie „Słowo staje się Ciałem”.

Pole Pasterzy.

Stale zachwyca to jak Bóg wymyka się ludzkim kryteriom i wybiera wyrzutków społecznych jako pierwszych świadków jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości, jakim było Boże Narodzenie. Nie pierwszy raz to robi o czym do znudzenia przekonuje nas Biblia. My niestety ulegamy do znudzenia pokusie poprawiania Boga, Jego zamysłu… do znudzenia ulegamy pokusie „świętego oburzenia” bo przecież my się tak staramy, tyle wiemy, mamy takie czy inne godności itd. Faryzeusze i Uczeni w Prawie też posiadali wiedzę, znali święte księgi, proroctwa o Mesjaszu, zajmowali wysokie stanowiska, byli przywódcami religijnymi… i co z tego…? Przeoczyli przyjście Mesjasza… chcieli, aby Mesjasz przyszedł na ich warunkach a nie według Bożego planu… Na szczęście Bóg jest od tego wolny, nie wchodzi w żadne układy i konsekwentnie realizuje swój plan miłości do człowieka…

Komentowanie jest wyłączone.