Ziemia Święta – Ein Kerem

Kończymy nasze pielgrzymowanie w Ein Kerem, w miejscu spotkania Maryi i Elżbiety oraz narodzin Jana Chrzciciela. Zaproszeni jesteśmy, aby mieć odwagę i chęć do wyruszenia w drogę, aby pielęgnować i dzielić się Dobrą Nowiną… zaproszeni do tworzenia spotkań, które budzą radość, ufność w spełnienie Bożych obietnic… spotkań, które pozwalają na historię, na dzisiaj i na to co przed nami popatrzeć z nadzieją.

Na koniec warto pomodlić się za to wyjątkowe, piękne i święte dla tak wielu miasto…

PSALM 122
Pomyślność dla Jeruzalem

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pańskiego!”
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,
Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane.
Tam wstępują pokolenia,
pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela,
aby wielbić imię Pańskie.
Tam ustawiono
trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: „Pokój w tobie!”
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Komentowanie jest wyłączone.