Ziemia Święta – Jerozolima

Góra Wniebowstąpienia

Modliliśmy się, abyśmy jako chrześcijanie, jako osoby konsekrowane wypełnili nakaz misyjny Jezusa: „Idźcie i goście Ewangelię całemu światu”… abyśmy podejmowali drogę powołania nie dla wygody, nie dla własnych ambicji, ale dla realizacji Jezusowego życzenia ogłoszenia Jego Dobrej Nowiny każdemu człowiekowi.

Dominus Flevit

Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Łzy mogą skruszyć serce…skruszyć nasze opory, które sprawiają że nie odczytujemy znaków czasu… nie chcemy dostrzec Bożego nawiedzenia i Jego działania…ale potrzebne jest też nasze TAK… Chcieć dorastać, dojrzewać od zdecydowanego NIE do zdecydowanego TAK Bogu…

Boży Grób

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał! Zastaliśmy grób pusty, bo nie ma Go tu, bo przemierza ulice świata… żyje w naszej codzienności. Bracia zmartwychwstańcy weszli i wyszli z grobu, aby ogłosić zmartwychwstanie 😃… „Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, spraw byśmy wiernie żyli duchem Zmartwychwstania…”

Komentowanie jest wyłączone.