Msza Wieczerzy Pańskiej

Powróciliśmy do miejsca, w którym Eucharystia się zaczęła do DOMU, do najbliższych… Nie była ona żadnym światowym spektaklem…lecz spotkaniem w gronie 12 apostołów. Pascha w Egipcie rozpoczęła się w DOMU w gronie najbliższych… W DOMU… Tam podziały się rzeczy, które na zawsze odmieniły życie Izraelitów w Egipcie a potem w sali na górze w domu pewnego człowieka odmieniło się życie Apostołów, a w konsekwencji życie świata…Co to oznacza? Dzisiaj Jezus sprawuje Eucharystię w TWOIM DOMU, w tym co stanowi cały twój świat i to właśnie w twoim domu mają podziać się rzeczy najistotniejsze dla ciebie, najważniejsze dla całej ludzkości…

Jezu, prosimy cię w tym naszym zmartwychwstańczym Wieczerniku obmyj nam nasze stopy….

– obmyj z brudu lekceważenia ludzi, traktowania ich z góry…

– obmyj nasze stopy z brudu chorej podejrzliwości, rywalizacji, z łatwego wykluczania innych od stołu Eucharystii, łatwego odmawiania innym tego duchowego chleba…

-obmyj nasze stopy z brudu obojętności wobec głodu i ubóstwa…

– obmyj z brudu lenistwa i opieszałości wobec ewangelizacji, tchnij w nasze nogi siłę do pokonywania nowych przeszkód, aby docierać do wyznaczonych celów, pomóż wybierać odważne drogi…

– odśwież nasze stopy, pomóż przezwyciężyć zmęczenie i zniechęcenie przed chodzeniem twoimi drogami…

…i pozwól nam po raz kolejny wyruszyć, aby każdy z nas jak Izraelici przeżył swoją Paschę „abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia”, abyśmy żyli pełnią życia, abyśmy kochali na miarę Eucharystii…

Komentowanie jest wyłączone.