Śluby Wieczyste kl. Kamila Sekuły CR

Ja, Kamil Sekuła CR, wobec Boga wszechmogącego, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych Pańskich oraz przed Tobą, Ojcze Prowincjale, ślubuję Bogu na zawsze czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w tym Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa według jego Konstytucji. Niech mi Bóg dopomoże wypełnić to zobowiązanie jak najwierniej.

Kamilu, życzymy ci abyś jako ZMARTWYCHWSTANIEC:- miał doświadczenie Wielkiego Czwartku, wspólnoty uczniów i umywania nóg i abyś nie bał się wspólnoty z jej ranami i potencjałem…- miał doświadczenie Wielkiego Piątku, nie bał się go i nie chodził na złudne skróty lecz zawsze w doświadczeniu zmagania ufał i nie bał się miłości Ukrzyżowanej bo taka dopiero, która przeszła swoje stacje krzyżowe, jest prawdziwa…- miał doświadczenie Wielkiej Soboty, mierzenia ze śmiercią i wiedział, że istnieje taka samotność do której nie ma dostępu nikt tylko Bóg i On tam naprawdę z tobą JEST i nigdy cię nie zostawi…- miał doświadczenie Wielkiej Nocy, nocy w której ostatnie słowo należy do Boga.

JESTEŚMY z tobą ❤ CR

Komentowanie jest wyłączone.