Posługa Akolity

W naszej seminaryjnej wspólnocie Ojciec Prowincjał wprowadził w posługę akolity dwóch naszych kleryków Pawła Dracha CR i Szymona Minkowskiego CR. Przy seminaryjnym ołtarzu zgromadzili się zmartwychwstańcy, którzy rozpoczynają swoje dni formacyjne.

OŁTARZ to dzisiaj słowo klucz dla nas…

OŁTARZ to przestrzeń, na której i w której uobecnia się nieustannie misterium Męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

OŁTARZ to stół, wokół którego gromadzi się wspólnota, aby zaspokoić głód.

OŁTARZ to Ktoś kto nieustannie składa Siebie w ofierze za nas.

OŁTARZ miejsce przy którym rozdaje się Jego i siebie.

OŁTARZ to miłość dająca się i wymagająca…

OŁTARZ to NOWY punkt widzenia życia, siebie i ludzi…

OŁTARZ to osobista droga do Emaus…

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych akolitach Pawle i Szymonie, aby przy OŁTARZU pozwalali się zatrzymać, formować i spotykać Nieznajomego, który daje się rozpoznać przy łamaniu chleba.

„Akolita, przeznaczony w sposób szczególny do służby ołtarza, powinien się zapoznać z tym wszystkim co jest związane z publicznym kultem Bożym, starać się wniknąć w wewnętrzne i duchowe jego znaczenie tak, by cały ofiarowywał się codziennie Bogu i był dla wszystkich obecnych w świątyni przykładem powagi i szacunku, otaczając szczerą miłością mistyczne Ciało Chrystusa czyli lud Boży, zwłaszcza zaś słabych i chorych”. „Jemu też przypada troska o przygotowanie tych, którzy posługują przy ołtarzu.”(Instrukcja KEP)

Komentowanie jest wyłączone.