Święcenia diakonatu i prezbiteratu

Dzisiaj podczas święceń diakonatu i prezbiteratu, których udzielił w naszym kościele Emaus bp Jan Zając przywołane były w Liturgii Słowa trzy fragmenty biblijne:

…o powołaniu Jeremiasza, który zmaga się z Bogiem i próbuje Go przekonać, że to jeszcze nie czas, że jest za młody, że nie poradzi sobie, lecz Bóg kieruje do Jeremiasza słowa „«Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.” i zapewnia „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana.”

…z Listu do Hebrajczyków o tym, że każdy kapłan z ludu jest wzięty i dla ludzi przyjmuje ten sakrament a nie dla własnych korzyści, przywilejów czy podniesienia poczucia własnej wartości.

…i z Ewangelii Jana o tym, że Jezus przychodzi do Apostołów mimo drzwi zamkniętych i w najmniej odpowiednim dla nich po ludzku patrząc momencie posyła ich do świata z darem miłosierdzia.

Każde powołanie jest zaproszeniem, aby wejść w zamiary Boga i uczyć się chodzić Jego drogami i na nim się opierać.

Każde powołanie jest zaproszeniem by jeszcze bardziej być człowiekiem…jest zaproszeniem do zrozumienia kruchości konstrukcji jaką jest człowiek i świadomości, że wszyscy jesteśmy równi w wymiarze człowieczeństwa, które niesie w sobie ogromny potencjał dobra ale i ranę grzechu pierworodnego ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Każde powołanie jest wyrazem pragnienia Boga, aby ludzie doświadczyli miłosiernej miłości Ojca.

Diakonowi Kamilowi Sekule CR i neoprezbiterowi Kamilowi Brożynie CR życzymy więc…
…aby mieli odwagę każdego dnia rozpoznawać i wybierać drogi Pana ufając w Jego obecność…
…aby nie zapominali, że są po prostu ludźmi i są dla ludzi…
…aby każdego dnia pozwalali się posyłać do świata z miłosierdziem, które przebacza, ocala i uwalnia.

Komentowanie jest wyłączone.