Dla kandydatów

„Dobra wola kandydata nie wystarcza.”

Tak mówią nasze, zakonne Konstytucje. Dlatego zdaniem kierowników formacji jest rozpoznawanie i potwierdzanie w imieniu Zgromadzenia, czy rzeczywiście kandydat ma powołanie do naszej wspólnoty. Dzieje się tak na trzech etapach (Formacja Zmartwychwstania):

 • Postulat

 • Nowicjat

 • Alumnat i Juniorat

 

Po podjęciu decyzji, kiedy ma się do czynienia z jakąkolwiek zinstytucjonalizowaną wspólnotą, potrzeba zebrać odpowiednie dokumenty, czyli:

 • skrócony odpis aktu urodzenia z USC
 • aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 • opinia proboszcza
 • świadectwo maturalne (dla kandydatów na kapłanów)
 • świadectwo szkolne (ostatnie, dla kandydatów na braci zakonnych)
 • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia (potrzebne, aby podjąć studia)
 • świadectwo pracy (jeśli była podejmowana)
 • podanie o przyjęcie do Zgromadzenia (napisane własnoręcznie)
 • życiorys (CV)
 • trzy fotografie (format legitymacyjny)

Dokumenty trzeba przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

Zgromadzenie Zmartwychwstańców, Kuria Prowincjalna
ul. ks. S. Pawlickiego 1
30-320 Kraków

Komentowanie jest wyłączone.