Charyzmat

Żyć charyzmatem Zmartwychwstańców to:

 

DAĆ SIĘ POKOCHAĆ BOGUJezus-pax

Jesteśmy przekonani, że miłość Boża względem nas jest miłosierna i niezawodna. Na tę miłość nie zasłużyliśmy. Jesteśmy niczym, niczego nie posiadamy i bez Boga niczego nie możemy….

 

PODNIEŚĆ SIĘ Z GRZECHU

Pociąga nas zło. Jesteśmy grzesznikami. Bóg jednak nie przestaje pociągać nas ku sobie…

 

PODJĄĆ DROGĘ NAWRÓCENIA, ABY ZMARTWYCHWSTAĆ

…Jesteśmy przekonani, że w miłości swojej Ojciec powołuje nas do nawrócenia: do osobistego zmartwychwstania…

 

PRZYJĄĆ DAR NOWEGO ŻYCIA Z JEZUSEM W DUCHU ŚWIĘTYM

…w jedności z Jezusem, do nowego życia przepełnionego mocą Jego Ducha. Umieramy samym sobie wraz z Jezusem, kiedy oddajemy nasze życie Ojcu, wyrzekając się wszystkiego, co nas od Niego oddziela. Moc Ducha formuje w nas Chrystusa i pobudza, aby miłością odpowiedzieć na ogromną miłość Ojca w stosunku do nas…

 

ŻYĆ WE WSPÓLNOCIE

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy żyli razem, jak bracia – dzieląc się darami, jakie otrzymaliśmy, pomagając sobie wzajemnie, modląc się i pracując razem dla Jego chwały. Powołał nas, abyśmy byli wspólnotą, która jest żywym znakiem ewangelicznych wartości: sprawiedliwości, prawdy i miłości….

 

Z BRAĆMI EWANGELIZOWAĆ NIOSĄC NADZIEJĘ I POMAGAJĄC INNYM ZMARTWYCHWSTAĆ

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, niosąc wszystkim Jego życie i miłość poprzez nasze osobiste świadectwo, poprzez świadectwo naszego życia wspólnotowego i poprzez apostolaty Zgromadzenia, a zwłaszcza pracę parafialną i wychowawczą.Potrzeba przy tym, abyśmy budowali i uczyli innych budować wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy mogą doświadczać nadziei, radości i pokoju Zmartwychwstałego Chrystusa.

A WSZYSTKO POD OKIEM NASZEJ MATKI MARYI.

Jesteśmy przekonani, że Maryja jest dla nas zmartwychwstańców we wszystkim wzorem życia i działania.

 

charyzmat

Komentowanie jest wyłączone.