Misja

„Należy więc stale głosić, że Bóg jest większy w swej dobroci i miłosierdziu niż wszystkie nasze przewinienia… Jeżeli stworzenia mogą do tego stopnia zająć wszystkie władze duszy to co się stanie, gdy zwróci się wszystkie swe myśli do Tego, który jest samą Miłością, miłością doskonałą, jaką mamy się radować przez całą wieczność”

(Bogdan Jański)

 

REALIZOWAĆ MISJĘ ZGROMADZENIA TO:ChappelResurrection

1. ŻYĆ DUCHOWOŚCIĄ PASCHALNĄ – zmartwychwstaniec to człowiek Wielkiej Nocy

Zgromadzenie Zmartwychwstania głosi Misterium Paschalne i daje o Nim świadectwo…

 

2. PRZYJMOWAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ – zmartwychwstaniec pozwala kochać się Bogu

…Przekonani, że Bóg miłuje nas bezwarunkowo…

 

3. EWANGELIZOWAĆ – zmartwychwstaniec posłany jest, aby nieść nadzieję i życie

…zwiastujemy wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa jako przejście ze śmierci do życia, w którym każde zło i niesprawiedliwość będą przezwyciężone…

 

4. TWORZYĆ WSPÓLNOTY – zmartwychwstaniec wie, że tylko we wspólnocie można wzrastać

…Wzywamy wszystkich, a szczególnie młodzież i rodziny, do wspólnot Zmartwychwstałego Chrystusa, w których promieniuje wiara, nadzieja i miłość – znak zjednoczenia w Kościele z Chrystusem i Jego Matką Maryją.

 

5. IŚĆ RAZEM W JEDNOŚCI – zmartwychwstaniec jest zdolny do życia we wspólnocie i jest za nią odpowiedzialny

Jesteśmy przekonani, że aby to osiągnąć, nasze Zgromadzenie musi być wzorem chrześcijańskiej wspólnoty, w której wszystkich ożywia jeden duch i jedno serce.

logo-x-baranek-512px

 

6. BYĆ DLA LUDZI – zmartwychwstaniec kocha ludzi i im poświęca swoje życie, czas i siły

…Przez naszą posługę duszpastersko – wychowawczą zwracamy się do wszystkich ludzi, szczególnie jesteśmy solidarni z ludźmi poniżonymi przez niesprawiedliwe struktury.

 

7.  WSPÓŁPRACOWAĆ Z LAIKATEM – zmartwychwstaniec nie żyje duchem klerykalizmu lecz duchem proroctwa

Pomagamy laikatowi spełniać właściwą mu proroczą i przetwarzającą funkcję wobec świata, dając mu głębsze doświadczenie dynamiki Paschalnej w jego życiu.

 

8. BYĆ GOTOWYM DO POSŁUGI W NOWYCH MIEJSCACH – zmartwychwstaniec rozpoznaje znaki czasu i potrzeby Kościoła

Jako wspólnota międzynarodowa będziemy sobie nawzajem pomagać w różnych częściach świata, dzieląc się naszymi posługami, doświadczeniami i zasobami.

 

9. STAĆ SIĘ PASJONATEM BOGA – zmartwychwstaniec to człowiek wielkich pragnień i marzeń

Podzielamy Chrystusowe pragnienie, aby rozpalić ogień Bożej miłości w sercu każdego człowieka na tej ziemi.

flaga

Komentowanie jest wyłączone.