Założyciel

„Bez Boga nie trafisz do Boga. (…) A Bóg to Prawda, Miłość, Doskonałość nie abstrakcyjnie tylko i subiektywnie w naszej głowie i w sercu istniejąca… ale żywa i żyjąca w sobie i w Osobie, osobiście prawdziwa”
(Bogdan Jański)

 

Sługa Boży Bogdan Jański – świadek Zmartwychwstałego

Założycielem Zgromadzenia Zmartwychwstańców jest Sługa Boży Bogdan Jański. Żył w latach 1807-1840. Jego krótkie życie naznaczone historią zniewolonej przez zabory Polski.

Doświadczył czym jest dramat rodziny rozbitej przez wojny, czym jest nieobecność ojca żołnierza, czym niezbyt udane małżeństwo rodziców, czym jest tułaczka emigracyjna.

Jako młody człowiek, zdolny student daje się ponieść młodzieńczym buntom, które prowadzą go do niewiary. Stacza sie po równi pochyłej odrzucając autorytety, chrześcijaństwo, wartości i powinności. Wie jak smakują konsekwencje grzechu: bieda duchowa, moralna, materialna aż po myśli samobójcze, beznadzieję i rozczarowanie.

Po wielu kryzysach i załamaniach jego serce i myśl zwracają się ku Jezusowi Chrystusowi. Dzięki niepojętej miłości Bożej Jański doświadczył mocy zmartwychwstania Jezusa. Rodzi się do nowego życia, rodzi się nowy Bogdan, który stanie się apostołem miłości Bożej i duchowego zmartwychwstania.

Jański
A więc istotą chrześcijańskiego odrodzenia jest zmiana dominującego zainteresowania… Ale jakież zainteresowanie może oderwać duszę od własnego ja? Miłość ku Bogu!… Oto należy powiedzieć grzesznemu człowiekowi to, czego nie mógł się domyślać – powiedzieć mu o tym, że BÓG GO KOCHA!”
(Bogdan Jański)

 

Modlitwa o łaskę za przyczyną Bogdana Jańskiego

Bądź uwielbiony miłosierny Boże, który w swojej bezwarunkowej miłości,
odnalazłeś Bogdana Jańskiego na pogmatwanych ścieżkach jego życia i
przemieniłeś go w jawnego pokutnika oraz apostoła miłości i duchowego
zmartwychwstania. Za jego wstawiennictwem wysłuchaj mojej modlitwy i
udziel mi łaski …, o którą Cię z ufnością proszę. Pozwól nadto,
dobry Panie, byśmy mogli go czcić na ołtarzach dla większej chwały
Twojej. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Odmów przez 9 dni i przystąp do Sakramentów świętych; do modlitwy
możesz dołączyć jakąś formę umartwienia.

Komentowanie jest wyłączone.