Zarząd i skład wspólnoty

Rektor:

ks. Jan Kanty Kaczmarek CR

Ojciec duchowny:

ks. prof. Dariusz Tabor CR (profesor na UPJP2)

Klerycy:

dk. Kamil Sekuła CR
dk. Michał Michalski CR (VI rok)
kl. Michał Kowalczyk CR (VI rok)
kl. Szymon Minkowski CR (V rok)
kl. Paweł Drach CR (V rok)

Ojcowie i bracia:

ks. Stanisław Szklarczyk CR (przełożony domu zakonnego)
ks. prof. Stefan Koperek CR
ks. Władysław Tarnowski CR
ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR (dyrektor Wydawnictwa Alleluja)
ks. Edward Hering CR
br. Tadeusz Kuras CR
br. Mariusz Kowalski CR (dyrektor bursy)

Komentowanie jest wyłączone.