Zarząd i skład wspólnoty

Rektor:

ks. dr Damian Stachowiak CR

Wicerektor:

Ks. mgr Stanisław Szklarczyk CR

Ojciec duchowny:

ks. dr Wojciech Mleczko CR

Klerycy:

kl. Szymon Zaniewski CR (V rok)
kl. Kamil Sekuła CR (V rok)
kl. Kamil Brożyna CR (III rok)
kl. Michał Kowalczyk CR (II rok)
kl. Michał Michalski CR (II rok)
kl. Szymon Minkowski CR (I rok)

Bracia junioryści:

br. Paweł Drach CR
br. Paweł Obrębski CR

Ojcowie i bracia:

ks. Henryk Bańcerowski CR (rezydent)
ks. prof. Stefan Koperek CR (profesor na UPJP2)
ks. prof. Dariusz Tabor CR (profesor na UPJP2)
ks. Władysław Tarnowski CR (rezydent)
ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR (dyrektor Wydawnictwa Alleluja)
br. Tadeusz Kuras CR
br. Mariusz Kowalski CR (dyrektor bursy)

Komentowanie jest wyłączone.