Zarząd i skład wspólnoty

Rektor:

ks. dr Damian Stachowiak CR

Wicerektor:

Ks. mgr Stanisław Szklarczyk CR

Ojciec duchowny:

ks. dr Wojciech Mleczko CR

Klerycy:

kl. Kamil Sekuła CR
kl. Michał Kowalczyk CR (V rok)
kl. Michał Michalski CR (V rok)
kl. Szymon Minkowski CR (IV rok)
kl. Paweł Drach CR (IV rok)
kl. Sebastian Płoszaj CR (I rok)

Ojcowie i bracia:

ks. prof. Stefan Koperek CR
ks. prof. Dariusz Tabor CR (profesor na UPJP2)
ks. Władysław Tarnowski CR (rezydent)
ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR (dyrektor Wydawnictwa Alleluja)
ks. Edward Hering CR
br. Tadeusz Kuras CR
br. Mariusz Kowalski CR (dyrektor bursy)

Komentowanie jest wyłączone.