Zarząd i skład wspólnoty

Rektor:

ks. dr Damian Stachowiak CR

Wicerektor:

Ks. mgr Stanisław Szklarczyk CR

Ojciec duchowny:

ks. dr Wojciech Mleczko CR

Klerycy:

dk. Szymon Zaniewski CR (VI rok)
kl. Kamil Sekuła CR (VI rok)
kl. Kamil Brożyna CR (IV rok)
kl. Michał Kowalczyk CR (III rok)
kl. Michał Michalski CR (III rok)
kl. Szymon Minkowski CR (II rok)
kl. Paweł Drach CR (II rok)
kl. Adam Kowal CR (I rok)

Adrian Kozłowski

Ojcowie i bracia:

ks. prof. Stefan Koperek CR (profesor na UPJP2)
ks. prof. Dariusz Tabor CR (profesor na UPJP2)
ks. Władysław Tarnowski CR (rezydent)
ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR (dyrektor Wydawnictwa Alleluja)
ks. Edward Hering CR
br. Tadeusz Kuras CR
br. Mariusz Kowalski CR (dyrektor bursy)

Komentowanie jest wyłączone.