Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny

JanskinowyXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii

Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja

Sługa Boży Bogdan Jański:
doświadczenie duchowe i projekt społeczny

(z okazji 175. rocznicy śmierci)


Kraków, 22 października 2015
(czwartek)

Centrum Resurrectionis – ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1

 

PROGRAM

 

9.00     Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. kard. Stanisława Dziwisza

 

10.30   Otwarcie konferencji

Ks. Krzysztof Swół CR, przełożony Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

Słowo wstępne

Ks. Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców

 

10.45   Sesja przedpołudniowa

Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR – przewodniczący

  1. Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Życie mistyczne Bogdana Jańskiego

 

  1. P. dr hab. Ewa Hoffmann–Piotrowska (Uniwersytet Warszawski)
Adam Mickiewicz i Bogdan Jański – koincydencje nie tylko duchowe

 

  1. Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Inspiracje Ewangelią w życiu człowieka świeckiego w Dzienniku Bogdana Jańskiego

 

  1. Ks. dr hab. Robert Nęcek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Komunikacja prawdy jako przejaw świętości życia Sługi Bożego Bogdana Jańskiego

 

13.00   Przerwa obiadowa

 

14.30   Sesja popołudniowa

Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII – przewodniczący

  1. P. dr Agnieszka Guzik (Uniwersytet Jagielloński)
Założenia wychowawcze Bogdana Jańskiego i pierwszych zmartwychwstańców
na tle wybranych koncepcji pedagogicznych przełomu XIX i XX wieku

 

  1. Ks. dr Andrzej Sosnowski CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Prawna możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa Bogdana Jańskiego
i Aleksandry Zawadzkiej

 

  1. Ks. dr Wojciech Mleczko CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Bogdana Jańskiego wizja i praktyka formacji kapłańskiej

 

Dopowiedzenie

Ks. dr Bolesław Micewski CR – nestor badaczy życia Bogdana Jańskiego

Słowo na zakończenie

Ks. bp Wiesław Śpiewak CR, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach, postulator w procesie kanonizacyjnym Sługi Bożego Bogdana Jańskiego

 

16.15   Zamknięcie konferencji – ks. Krzysztof Swół CR

 

Koordynator konferencji: ks. dr Wojciech Mleczko CR; mleczkocr@gmail.com; tel. 503-017-623

 

Organizatorzy

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zgromadzenie Zmartwychwstańców – Prowincja Polska

Komentowanie jest wyłączone.