Śluby wieczyste 14.02.2021

185 lat temu powstało Zgromadzenie Zmartwychwstańców. Historia naszej wspólnoty to historia konkretnych ludzi, ich osobistego powołania, spotkania ze Zmartwychwstałym na drogach życia. W tą zmartwychwstańczą historię wpisane zostało dzisiaj piękne wydarzenie jakim były śluby wieczyste naszego współbrata Kamila Brożyny CR. Życzymy naszemu bratu, aby jego historia życia pisana była obecnością Zmartwychwstałego Pana i aby przez swoje życie ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa napisał kolejne, piękne karty historii naszej wspólnoty i ludzi, którym będzie służył charyzmatem zmartwychwstańców.

Komentowanie jest wyłączone.